Archive for the ‘last minute’ Category

„Śladami mojej religii…”

W średniowieczu najważniejszą gałęzią turystyki była turystyka religijna. Dziś cieszy się ona zdecydowanie mniejszą popularnością, jednak cały czas istnieją wielkie rzesze ludzi, którzy wybierają się na dalekie wyprawy na tle religijnym. Powiązanie może być na każdej płaszczyźnie, ważne jest to, […]

Charakterystyka turystyki kwalifikowanej

Pod pojęciem turystyki kwalifikowanej mieszczą się jej najważniejsze gałęzie – turystyka piesza, nizinna, górska, narciarska, rowerowa, żeglarska, motorowa, kajakowa i tak dalej. Po co? Ponieważ dobrze jest wyodrębnić najczęściej wybierane przez podróżników typologie oraz pozostałych, które cieszą się mniejszą popularnością. […]

Klasyfikacja szeroko rozumianej turystyki

Podział tak szeroko rozpowszechnionego zjawiska jak turystyka jest bardzo niełatwy ze względu na zbyt zaawansowaną wielowątkowość. Ludzie, którzy jednak się podejmują klasyfikacji różnych gałęzi turystycznych najczęściej skupiają się na celu, jakim kierują się podróżnicy. Pod tym względem całą turystykę dzielimy […]

Polska turystyka w dwudziestym wieku

Już na samym początku dwudziestego wieku Polska turystyka była w bardzo dobrej kondycji. To była oczywista zapowiedź dużego rozwoju w czasie kolejnych stu lat, mimo bardzo ciężkich przeżyć i wydarzeń, na które nasz kraj był narażony. Już w tysiąc dziewięćset […]

Historia turystyki w Polsce

Nasz kraj od zawsze był pełen ludzi ciekawych innego świata, możliwości jakie on oznacza oraz wszelkich zjawisk, które są nieosiągalne w szeroko rozumianych warunkach Polski. Już w jedenastym wieku były zanotowane pierwsze podróże ludzi, którzy najczęściej podejmowali się wypraw ze […]

Turystyka w czasach nowożytnych

Wiele dziedzin życia człowieka rozwija się wraz z upływem czasu. To na pewno dotyczy turystyki, ponieważ wiek (zwłaszcza) dziewiętnasty i dwudziesty to najlepszy moment rozwoju tej gałęzi gospodarki! Do tego momentu wycieczki różnego rodzaju były podejmowane przede wszystkim przez szeroko […]

Turystyka siedemnastowieczna i osiemnastowieczna

Piętnasty i szesnasty wiek to czas, gdy wielu wybitnych podróżników podejmowali tak zwane Wielkie Wyprawy Geograficzne – Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę w ramach jednej z nich. Jednak dopiero w siedemnastym stuleciu wszelkie wycieczki zaczęły być traktowane trochę bardziej poważnie – […]

Okres średniowiecza i renesansu

Ponieważ średniowiecze oznaczało duży zastój w całej gospodarce zarówno kultura, jak i turystyka były po części zatrzymane. Jednak jeżeli były podejmowane jakiekolwiek czynności w tych kierunkach ich najważniejszych celem, zarówno dosłownym jak i pośrednim była szeroko rozumiana religia. Dlatego najczęściej […]

Najstarsza historia turystyki

Starożytność to bez wątpienia okres największego rozwoju człowieka, ponieważ w tym okresie przeszedł on z życia polegającego na zbieractwie i łowiectwie do bardziej przedsiębiorczych działań mających na celu przetrwanie. Wtedy również my jako ludzie rozwijaliśmy swoje kreatywne zdolności, zajmowaliśmy się […]

Badania dotyczące turystyki

Turystyka jest interesująca nie tylko dla osób planujących różnego rodzaju wycieczki które mają swoje określone cele. Turystyka jako zjawisko samo w sobie wzbudza zainteresowanie na bardzo wielu polach oraz dziedzinach w ludzkim życiu. Dlaczego tak jest? Ponieważ ma ona bardzo […]